Patronların şikayeti

Çalışanlardan memnuniyetsizlik.

Posted by Adnan Karaer on 2023-10-20
İşim ve merakım gereği bir çok şirkete gidiyorum. Bu şirket genel olarak üretim şirketleri, nadiren de hizmet veren şirketler oluyor.
Genellikle patronlarıyla, bazen da üst düzey yöneticilerle bazen sohbet şeklinde bazen de sorunlarını anlamak ve hizmet vermek için konuşuyorum.

Bu konuşmalarda çalışan personelden memnuniyetsizlik had safhada. Bu memnuniyetsizlik, bireysel olarak belli kişilerin üzerinde değil genel bir memnuniyetsizlik.
Genel olarak patronlar ya da üst düzey yöneticiler, çalışanlarının işi sahiplenmemesinden, şirketi geliştirmek, değiştirmek, iyiye doğru götürmek için zorlamamasından, sadece verilen görevleri o da tam olarak istekli olmadan yaparak günü kurtarma derdinde olmalarından şikayetçiler.

Evet ben de konuştuğum bazı çalışanlarda bu isteksizliği, baştan savmacılığı net olarak görüyorum.
  • Çalışanlardan bir kısmı durumu idare edip, işten kovulmamak için çalışırken, kendilerini geliştirip şirkete ve dolayısı ile de kendilerine değer katma konusunda çok isteksizler. Burada kendimden örnek vermek isterim. Fi tarihinde çalıştığım bir işyerinde patronum, danışmana; "Diğer yöneticilere kızıp söyleniyorum ama Adnan Bey'e kızamıyorum. Ben ne zaman zorlayıcı bir istekte bulunsam o daha zorlayıcı bir öneriyle karşıma çıkıyor ve yapıyor" demiş. Diğer çalıştığım işyerlerinde de bu şekilde oldu. Daima yeni bir şeyler yapmaya zorlayan, sonra yapan kişi oldum. Bu çalıştığım işyerlerine katkıda bulunurken daha büyük katkısı ise kendime oldu.
  • Çalışanlardan diğer bir kısmı da yine isteksiz çalışırken hedef olarak kendi işlerini yapmak için muhtemelen gelmeyecek olan bir fırsat kollamakta. Muhtemelen gelmeyecek olan dediğimde şunu kastediyorum. Mevcut çalıştığı işi doğru düzgün, isteyerek yapmayan bir kişinin, bir şirket kurup da çok daha zorlu şartlara kendini sokması düşük bir ihtimal.

    Yaşadıklarım ve gördüklerim, kendi işini kurup da başarılı olan ve iyi konumlara gelen patronların büyük bir kısmının daha önceki ücretli çalıştığı işlerinde de çok başarılı oldukları ve bundan ilham alarak kendi şirketlerini kurdukları yönünde.Tabi ilham tek başına yetmiyor. Yeni kurdukları işyerini de para kazanacak, ayakta durabilecekleri duruma getirinceye kadar katlanılan fedakarlıklarla, yıllar geçiyor.

    Elbette her zaman olduğu gibi babadan miras yoluyla kalan şirket patronlarını konu dışında tutuyoruz ama bunların içerisinde de sürekli çalışanlar, şirketi sürekli geliştirenler, şirketi bir iken on yapanlar var.

  • Lutfen yorum yapın